• Máte zájem o naše služby?
  • +420 606 781 181

REFERENCE

Automatické kotle

Automatický kotel EKO MDP 25 kW (Podlesí)

V rámci celkové rekonstrukce kotelny, byl instalován automatický kotel ELEKTROMET EKO-MDP o výkonu 25 kW. Kotel vytápí dvoupodlažní dům a samostatným okruhem ohřívá teplou vodu ve stávajícím kombinovaném bojleru.


Automatický kotel KWP VIERE COAL 24 kW (Kozmice) - "Kotlíková dotace 2016"

V rodinném domě byl instalován nový automatický, kombinovaný kotel na černé uhlí, hnědé uhlí a pelety, který zabezpečuje vytápění dvou bytových jednotek. Ke kotli je samostatným okruhem připojený 200 litrový bojler, jehož ohřev řídí jednotka kotle. Výměna kotle byla podpořená penězi z "Kotlíkové dotace 2016" Moravskoslezského kraje.

 


EKO - MDP 25kW (Pražmo u F-M) - "Kotlíková dotace 2016"

Na základě schválení Kotlíkové dotace 2016, byla provedena výměna starého kotle za nový, automatický kotel na dřevěné pelety. Kotel je řízený bezdrátovým pokojovým termostatem a řídící jednotka kotle nezávisle na vytápění domu, ohřívá teplou vodu v novém bojleru o objemu 150 litrů.


EKO - MDP 25kW (Sedliště u F-M) - "Kotlíková dotace 2016"

V rodinném domě v obci Sedliště byl instalován automatický kotel na biomasu EKO-MDP o výkonu 25 kW. Ke kotli byla instalováná multifunkční akumulační nádoba INOX o objemu 350 litrů. Nádoba je vytápěná jak kotlem, tak i solárním systémem. Na pořízení a instalaci nové tepelné techniky byly čerpány finanční prostředky z dotačního titulu "Kotlíková dotace 2016" a "Nová zelená úsporám".


EKO-KWP DUAL MULTI 25kW - Pustějov

V nové kotelně malé zemědělské usedlosti byl instalován automatický kotel na více druhů paliv - aktuálně se v kotli spaluje obilí. Kotel ohřívá 500-ti litrovou akumulační nádobu, ze které jsou následně vytápěné dvě bytové jednotky. Každá bytová jednotka má svůj vlastní pokojový termostat, kterým si řídí odběr tepla z AKU nádoby. Kotel disponuje samozapalovacím systémem paliva a novým typem deflektoru, který zvyšuje proces předávání tepla z paliva do výměníku kotle. Kotel byl pořízený s přispěním "Kotlíkové dotace" Moravskoslezského kraje. 


TOP - EKO 12 kW - Petřvald

Ve velmi omezeném sklepním prostoru byla provedená výměna starého ručně plněného kotle za nový, automatický.  S přispěním 4. Výzvy „Kotlíkové dotace“ instaloval klient v obci Šenov u Ostravy automatický kotel TOPMAX TOP – EKO 12 kW. Automatický kotel je do topné soustavy připojený přes trojcestný termostatický ventil, který zajišťuje teplotu vracející se topné vody na hodnotě 55°C. Kotel je již osazený novinkou roku 2014 – novým typem deflektoru ECOSAVE, který zvyšuje proces spalování paliva až o 25%. Na výměník kotle byl připojený, samostatným okruhem, ohřev teplé vody. Ohřev teplé vody na požadovanou teplotu zajišťuje řídící jednotka kotle. Kotel plní limity 4. emisní třídy, je zapsaný v Seznamu výrobků a technologií(SVT) a výše dotace činí 60.000,- Kč.


TOP - EKO 25 KW - Šenov u Ostravy

S přispěním 4. Výzvy „Kotlíkové dotace“ realizoval klient v obci Šenov u Ostravy výměnu starého ručně plněného kotle za automatický kotel TOPMAX EKO 25. Automatický kotel je do topné soustavy připojený přes trojcestný termostatický ventil, který zajišťuje teplotu vracející se topné vody s hodnotou 55°C. Kotel je již osazený novinkou roku 2014 – novým typem deflektoru ECOSAVE, který zvyšuje proces spalování paliva až o 25%. Na výměníku kotle je udělána příprava pro připojení boileru, který bude realizován v další etapě. Kotel plní limity 4. emisní třídy, je zapsaný v Seznamu výrobků a technologií(SVT) a výše dotace činí 60.000,- Kč.


TOPMAX EKO 25 kW - Stará Bělá

V obci Stará Bělá u Ostravy, byla provedena výměna starého ručně plněného kotle za automatický kotel na tuhá paliva 4. emisní třídy, TOPMAX EKO s výkonem 25 kW. Kotel je připojený na topnou soustavy přes trojcestný termostatický ventil Regulus TSV3, který zajišťuje návratovou vodu do kotle o minimální teplotě 55°C. Z výměníku kotle byla provedená příprava pro napojení okruhu ohřevu teplé vody. Řízení kotle je zajištěno bezdrátovým pokojovým termostatem. Klient realizoval výměnu kotle s přispěním dotačního programu "Kotlíková dotace", který v Moravskoslezském kraji probíhá už třetím rokem. Poskytnutá částka činila 60.000,- Kč - pro kotle plnící limity dle ČSN EN 303-5, emisní třída 4.


TOPMAX EKO MULTI + boiler 150 litrů

S přispěním "Kotlíkové dotace" realizoval klient v obci Petrovice u Karviné výměnu starého ručně plněného kotle za automatický kotel TOPMAX EKO 25 MULTI. Automatický kotel je do topné soustavy připojený přes trojcestný termostatický ventil, který zajišťuje teplotu vracející se topné vody s hodnotou 55°C. Na výměník kotle je připojený samostatný okruh ohřevu teplé vody, který ohřívá boiler TOPMAX VYM-S o velikosti 150 litrů. Kotel plní limity 4. emisní třídy a je zapsaný v Seznamu výrobků a technologií(SVT). 


Instalace TOPMAX EKO 25 kW - kotel emisní třídy 4.

V obci Raškovice byla provedena výměna starého kotle za automatický kotel na tuhá paliva 4. emisní třídy, TOPMAX EKO s výkonem 25 kW. Kotel je připojený na topnou soustavy přes trojcestný termostatický ventil ESBE VTC 511, který zajišťuje návratovou vodu do kotle o minimální teplotě 55°C. Z výměníku kotle byl napojený i stávající kombinovaný boiler na ohřev teplé vody. Ohřev teplé vody je provedený v samostatném topném okruhu a ohřev je zajišťován řidící jednotkou kotle. Klient realizoval výměnu kotle s přispěním dotačního programu "Kotlíková dotace", který v Moravskoslezském kraji probíhá už třetím rokem. Poskytnutá částka činila 60.000,- Kč - pro kotel plnící limity dle ČSN EN 303-5, emisní třída 4. Po ročním provozu dosloužil stávající bojler na ohřev teplé vody - byla do topného systému dodána multifunkční akumulační nádoba TOPMAX INOX o objemu 350 litrů. Nádoba je ohřívaná v krátkém okruhu automatickým kotlem a z ní je odebíráno teplo do topného okruhu. V nádobě je nerezový výměník pro ohřev teplé vody a výměník pro solární systém, který se bude instalovat později. 

 


Realizace automatického kotle v Ostravě

V rodinném domku v Ostravě-Michálkovicích byla provedena výměna starého kotle na uhlí za automatický kotel na černé a hnědé uhlí TOP-EKO 25 kW od firmy TOPMAX. Tento kotel je již osazený novou řídící jednotkou EL-480 od firmy TECH. Jedním z nových prvků přesné kontroly procesu hoření je indikace teploty výstupních spalin do komína. Podle naměřených tepelných hodnot spalin je řídící jednotkou upraven proces hoření - jsou změněny otáčky ventilátoru a provedena změna přísunu paliva. Jednotka kotle v této instalaci ovládá vytápění domu a ohřev teplé vody. U všech automatických kotlů TOPMAX, které disponují řídící jednotkou TECH probíhá certifikační řízení pro splnění podmínek normy ČSN EN 303-5, emisní třída 4.   

Automatický kotel na uhlí - Raškovice

Na základě přidělené dotace klient provedl výměnu starého ručně přikládaného kotle za digitální, plně automatický kotel na pevná paliva od firmy TOPMAX. Kotel má jmenovitý výkon 25 kW a je napojený na topnou soustavu přes čtyřcestný směšovací ventil, který zabezpečuje optimální průběh spalovacího procesu kotle. Na straně výměníku je kotel napojen na ohřev teplé vody - 200 litrový kombinovaný boiler. Průběh činnosti kotle je řízen pokojovým rádiovým termostatem.

Automatický kotel na 7 druhů paliv+boiler 300 litrů - Orlová

Ve starším rodinném domě proběhla výměna ručně přikládaného kotle za kotel automatický na tuhá paliva o výkonu 25 kW. Na kotel klient obdržel dotaci v rámci 3. výzvy "Kotlíkové" dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem. Mimo výměnu kotle proběhla také výměna akumulační nádoby na ohřev teplé vody. Nádoba má objem 300 litrů a je ohřívaná od kotle přes horní výměník. Spodní výměník je připraven na připojení solárního ohřevu. Třetím zdrojem je elektrická spirála - 2 kW.


Kotel na 7 druhů paliv + boiler 200 litrů - Bolatice u Opavy

Naše firma provedla instalaci nového automatického kotle ELEKTROMET EKO-MULTI 25 kW na 7 druhů paliv. Kotel je napojený na topnou soustavu přes čtyřcestný směšovací ventil a ze strany výměníku je napojena i akumulační nádoba firmy TOPMAX o objemu 200 litrů. Ovládání vytápění domu zajišťuje rádiový, bezdrátový termostat SALUS.

Rekonstrukce kotelny rodinného domu - Albrechtice

Jako hlavní zdroj vytápění a ohřevu teplé užitkové vody byl použit automatický kotel na 7 druhů paliv - ELEKTROMET EKO-KWP MULTI s výkonem 25 kW, na který je připojen ležatý kombinovaný boiler o objemu 140 litrů, osazený elektrickou spirálou. Automatický kotel splňuje emisní třidu EURO 3 dle ČSN EN 303-5 a byla na něj poskytnuta dotace v rámci společného programu Ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje.

   


Automatický kotel - Pražmo

V rámci dotačního programu v Moravskoslezském kraji byla provedena výměna starého kotle s ručním přikládáním za automatický kotel na 7 druhů paliv ELEKTROMET EKO KWP MULTI s výkonem 25 kW. Tento kotel splňuje emisní třidu EURO 3 dle ČSN EN 303-5. Mimo napojení na topnou soustavu byla provedena příprava pro napojení solární akumulační nádoby.

 


 


Nejen naším klientům nabízíme balené uhlí - ekohrášek, s výhřevností 24 MJ/kg nebo 27 MJ/kg. Pro kotle, které spalují i pelety, nabízíme dřevěné a slunečnicové - balené v 15 kg pytlích nebo v BIG BAGU.