• Máte zájem o naše služby?
  • +420 606 781 181

Reference

DRAIN BACK - ohřev teplé vody s přitápěním(šikmá střecha)

V obci Děhylov u Ostravy byl instalován solárně-termický systém typu Drain back, který byl projektován na ohřev vody pro 5 osob a zároveň umožuje přebytečné teplo předávat do topné soustavy. Základem topné sestavy je multifunkční akumulační nádoba o objemu 650 litrů, s vnořeným bojlerem o objemu 100 litrů. Mimo solární systém je nádoba vytápěná krbovou vložkou s automatickou dodávkou paliva(pelety). Solární sestavu tvoří 4 termické trubicové kolektory, s celkovým počtem 80 trubic, čerpadlovová jednotka Drain-unit, primární náplní systému je voda. Systém je ovládán jednookruhovou řídící jednotkou SR 868C8.

 

DRAIN BACK - ohřev teplé vody s přitápěním(rovná střecha)

V novostavbě, v Ústí nad Orlicí proběhla instalace solárního systému typu Drain back. Realizaci tohoto systému vyhovovalo umístění technické místnosti, která tvoří přístavbu k zadní části domu a je zakrytá rovnou střechou. Při této konfiguraci lze solární vedení vyspádovat od kolektorů až k akumulační nádobě bez ohybů, které by bránily samovolnému stékání primární náplně. Sestavu tvoří multifunkční akumulační nádoba TOPMAX INOX o obsahu 500 litrů, dva 30-ti trubicové vakuové kolektory typu heat pipe, drain backová čerpadlová skupina DRAIN UNIT, jednookruhová solární řídící jednotka a ostatní příslušenství. Mimo ohřev teplé vody, umožňuje multifunkční nádoba INOX přitápění jak do topného systému v domě, tak i ohřívá, při dostatku slunečního svitu venkovní bazén. 

 


Ohřev teplé vody s přitápěním

Zadání nového systému od klienta v Šenově u Ostravy požadovalo instalaci solárního ohřevu vody s přitápěním a navíc instalaci nového dřevozplyňujícího kotle, tak aby byly splněny podmínky "Kotlíkové dotace". Splnění podmínky dotace vyžadovalo instalací akumulačních nádob o celkovém objemu 1100 litrů. Byly navrženy dvě AKU nádoby, první o objemu 750 litrů, druhá o objemu 350 litrů. V zimě ohřívá celkové množství vody kotel na dřevo, v létě funguje jen pro solární ohřev vody a přitápění nádoba o objemu 350 litrů. Solární sestavu tvoří dva 20-ti trubicové kolektory WESTECH od firmy TEMPNER s.r.o., akumulační nádoby TOPMAX typu TOP-AKU a TOP-INOX.

Ohřev teplé vody + plynový kotel

Pro novostavbu v Ostravě byla z důvodu malého prostoru v technické místnosti, navržená akumulační nádoba TOPMAX AKU-SOL. Tato kompaktní nádoba má na sobě navázany všechny potřebné prvky solárního systému - čerpadlovou skupinu a řídící jednotku - takže v technické místnosti zabírá minimum prostoru. Její obsah je 300 litrů a disponuje druhým výměníkem, kterým je připojená k plynovému kotli. Na rovné střeše domu jsou umístěné dva 20-ti trubicové kolektory typu heat pipe od firmy Tempner s.r.o. Na tuto solární sestavu lze získat dotaci z "nové zelené úspory" ve výši 35.000,- Kč

Ohřev vody + ohřev bazénu

Realizace tlakového solárního systému s ohřevem bazénové vody v objektu pro rekreační účely. Z důvodu nedostatku místa je akumulační nádoba umístěná mimo budovu - později bude zastřešená a obezděná - v zimním období bude systém vypuštěn, kolektory budou zakryté. Solární sestavu tvoří dvojice kolektorů - celkem 45 trubic, které jsou umístěné na východní a západní straně střechy. Solární akumulační nádoba má obsah 300 litrů a je osazená dvěma výměníky.


Ohřev vody + přitápění

Solární vakuové kolektory – 4 x 30 trubic jsou umístěné na střeše se sklonem 43°, solární vedení prochází přes základy domu do sklepa , kde je připojeno k multifunkční nádobě ELEKTROMET MULTI o objemu 400 litrů. Akumulační nádoba obsahuje solární výměník, vnořený 120-ti litrový boiler a umožňuje připojení dalších externích zdrojů ohřevu. Mimo ohřev vody solární systém ohřívá akumulační nádoby pro vytápění domu. Tyto nádoby mají objem cca 9 000 litrů vody.

Ohřev vody+přítápění+tepelné čerpadlo+automatický kotel

Základem nově instalovaného systému vytápění a ohřevu teplé vody je multifunkční akumulační nádoba INOX o objemu 750 litrů. Nádoba je osazená solárním výměníkem a nerezovým výměníkem pro ohřev vody. Na akumulační nádobu je napojeno několik externích zdrojů ohřevu - automatický kotel na pevná paliva 25 kW - kotel splňuje emisní normu EURO 3 a byla na něj poskytnuta dotace v rámci společného programu Ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje. Dalším zdrojem je tepelné čerpadlo vzduch/voda 18 kW, stávající plynový kotel a sestava vakuových kolektorů - 4 x 30 trubic.

Ohřev vody pro penzión

V nově otevřeném penziónu byl instalován solární ohřev teplé vody, který zajistí teplou vodu pro pokoje hostů a také pro kuchyňský a restaurační provoz. Základem solárního systému jsou dvě multifunkční akumulační nádoby INOX o celkovém objemu 1500 litrů, které ohřívá solární systém a automatický kotel na pevná paliva EKO-KWPns o výkonu 50kW, který splňuje emisní třidu EURO 3 dle ČSN EN 303-5. Solární sestavu tvoří 5ks 30-ti trubicových vakuových kolektorů.