• Máte zájem o naše služby?
  • +420 606 781 181

Služby

Montáž kotlů a uvádění kotlů do trvalého provozu

V rámci svého profesního zaměření, nabízí firma odbornou montáž různých typů kotlů – jak automatických, tak i s ručním plněním. Kotle instalujeme přímo na topnou soustavu nebo k akumulační nádobě – vše záleží na požadavku klienta, případně na projektové dokumentaci. Na základě požadavku klienta připravíme cenovou nabídku instalace, včetně instalačního materiálu, schématu zapojení, poskytovaných záruk aj.

Servis a regulace automatických kotlů

Jako související službu, nabízíme odborné spuštění nových kotlů a nastavení správného provozu pro již instalované kotle. Služba obsahuje mimo jiné:

  • - nastavení optimálních parametrů řídící jednotky kotle pro daný(é) druh(y) paliva
  • - uvedení kotle do trvalého provozu
  • - kontrola správného zapojení kotle na topnou soustavu
  • - zaškolení obsluhy kotle,(odstavení kotle, čištění kotle, přechod na jiný druh paliva,  apod.)

  

___________________________________________________