• Máte zájem o naše služby?
  • +420 606 781 181

Automatické kotle

Automatické kotle


"Kotlíkové dotace 2017"

• automatický kombinovaný kotel - 75 % ze způsobilých výdajů, max. 75.000,- Kč
• plynový kondenzační kotel - 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95.000,-Kč
• kotel na biomasu (ruční) - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100.000,- Kč
• kotel na biomasu (automatický) - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč
• tepelné čerpadlo - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč

Žadatelům, kteří budou realizovat výměnu kotle v obci, která je zařazena do tzv. prioritního území, bude dotace navýšena o částku 7.500,- Kč. Každá výměna kotle pak bude navíc podpořena příspěvkem kraje, a to jednotnou částkou ve výši 7.500,- Kč. Stejně jako v 1. kole kotlíkových dotací pak kraj jedná Moravskoslezský kraj o finanční podpoře výměn kotlů ze strany obcí


Kombinovaný kotel VIERE COAL získal zlatou medaili na mezinárodní výstavě v Poznani


                    Automatické kotle ELMET TRADE

                           EKO - MDP                                                     VIERE - COAL

      

                      Automatické kotle TOPMAX

                        EKO Bio                                                             EKO II

      


       TOP - EKO                                                         TOP - EKO - MULTI

           


            TOP - DUAL                                                          TOP - DUAL MULTI   


Automatické kotle jsou určené k instalaci v moderních instalacích centrálního vytápění v rodinných domech a stejně tak i v průmyslových objektech. Kotle je možné instalovat do otevřených i uzavřených systémů s příslušným zabezpečením.

Kotlové těleso je tvořené ze svařených ocelových dílů, kotel je vybavený automatickým podávaním paliva ze zásobníku, cyklovaným retortovým litinovým hořákem, spalinovými horizontálními výměníky s odpovídajícím výkonem, ventilátorem a elektronickou regulací.


Montáž kotlů a uvádění kotlů do trvalého provozu

V rámci svého profesního zaměření, nabízí firma odbornou montáž různých typů kotlů – jak automatických, tak i s ručním plněním. Kotle instalujeme přímo na topnou soustavu nebo k akumulační nádobě – vše záleží na požadavku klienta, případně na projektové dokumentaci. Na základě požadavku klienta připravíme cenovou nabídku instalace, včetně instalačního materiálu, schématu zapojení, poskytovaných záruk aj.

Jako související službu nabízíme odborné spuštění kotle, které obsahuje:

- nastavení řídící jednotky kotle pro daný(é) druh paliva

- uvedení kotle do trvalého provozu

- zaškolení obsluhy kotle,(odstavení kotle, čištění kotle, přechod na jiný druh paliva apod.)


 


 

Dotace UHLÍ

Detail ...

Dotace UHLÍ/PELETY

Detail ...

Dotace PELETY

Detail ...

Kotle 4.Emisní třída

Detail ...

REFERENCE

Detail ...