Služby

Montáž kotlů a uvádění kotlů do trvalého provozu

V rámci svého profesního zaměření, nabízí firma odbornou montáž různých typů kotlů – jak automatických, tak i s ručním plněním. Kotle instalujeme přímo na topnou soustavu nebo k akumulační nádobě – vše záleží na požadavku klienta, případně na projektové dokumentaci. Na základě požadavku klienta připravíme cenovou nabídku instalace, včetně instalačního materiálu, schématu zapojení, poskytovaných záruk aj.Servis a regulace automatických kotlů

Jako související službu, nabízíme odborné spuštění nových kotlů a nastavení správného provozu pro již instalované kotle. Služba obsahuje mimo jiné:


- nastavení optimálních parametrů řídící jednotky kotle pro daný(é) druh(y) paliva
- uvedení kotle do trvalého provozu
- kontrola správného zapojení kotle na topnou soustavu
- zaškolení obsluhy kotle,(odstavení kotle, čištění kotle, přechod na jiný druh paliva, apod.)

Vyhlášení a příjem 3. vlny kotlíkových dotací

Vyhlášení výzvy Příjem žádostí
Moravskoslezský
10.4.2019 13.5.2019
Královehradecký
1.7.2019 11.9.2019
Liberecký
15.7.2019 23.9.2019
Vysočina
Září 2019 Říjen 2019
Středočeský
Duben 2019 1.6.2019
Ústecký
Červenec 2019 16.9.2019
Karlovarský
1.4.2019 11.6.2019
Pardubický
30.9.2019 31.10.2019
Jihomoravský
Září 2019 Říjen 2019
Olomoucký
30.4.2019 4.6.2019
Zlínský
Září 2019 Říjen 2019
Plzeňský
Září 2019 Říjen 2019
Jihočeský
Srpen/Září 2019 Říjen 2019
Praha
16.9.2019 31.10.2019