DOTAČNÍ KOTLE

Automatické kotle EKO BIO 15, 20, 25 kW („Kotlíková dotace“ 2019 – 3. Výzva)

V třetí výzvě „Kotlíkových dotací“ jsou podporovány automatické kotle na spalovaní biomasy“ (pelet). Výše dotace činí 80% ze způsobilých výdajů, nejvíce 120.000,- Kč.

Kotel zapsán na seznamu výrobků MŽP pod číslem 7371,7373,7374

EKO - BIO je kotel s automatickým podáváním pelet a s univerzálním hořákem určený pro instalaci centrálního vytápění, v otevřeném i uzavřeném systému. Konstrukce automatického kotle na pelety EKO – BIO je roboticky svařována z atestované kotlového oceli (5mm). Vrchní plášť je stříkaný odolnou práškovou barvou. Pelety se přivádí do hořáku šnekovým podavačem poháněným převodovým motorem. Zásobník je postavený nad podavačem a je uzavřený. Při špatném uzavření zásobníku jste upozorněni zvukovým signálem, který spouští čidlo na zásobníku. Zásobník je možné přehodit na pravou, nebo levou stranu. Spalování pelet probíhá ve spodní části automatického kotle, kde je umístěn univerzální hořák nové generace, který umožňuje spalování širokého sortimentu dřevěných pelet. Hořák je vybaven dvěma zapalovacími spirálami o výkonu 400W, které zabezpečují komfortní zapálení paliva.Automatické kotle EKO II 17, 25, 34 kW („Kotlíková dotace“ 2017 – 2. Výzva)

V 2. výzvě „Kotlíkových dotací“ jsou podporované automatické kombinované kotle na spalovaní uhlí a pelet. Výše dotace činí 80% ze způsobilých výdajů, nejvíce 75.000,- Kč.

Kotel zapsán na seznamu výrobků MŽP pod číslem 21147, 21148, 21149

Tělo kotle a jeho výměník je roboticky svařený z atestované kotlíkové oceli (5mm). Palivo se do kotle přivádí pomocí šnekového podavače, který je poháněn motorem a na jeho konci je závlačka. Tato závlačka slouží jako ochrana motoru. V případě zaseknutí paliva v podavači se závlačka přetrhne a tím se přejde poškození motoru. Zásobník uhlí má v horní části umístěné čidlo otevření zásobníku. Při špatném uzavření zásobníku jste upozorněni zvukovým signálem. Zásobník se dá umístit buď na levou, nebo pravou stranu. Spalování paliva probíhá ve spodní části spalovací komory v retortovém hořáku. Hoření paliva je podporované ventilátorem, který je regulovaný řídící jednotkou umístěnou na vrchní části kotle. Kotel EKO II obsahuje vertikální trubicové spalinové výměníky s čistícími spirálami, které umožňují čištění kotle z vrchu. Na zadní straně kotle se nachází kouřovod s klapkou, která slouží k na manuální regulaci tahu komínu a otvory na napuštění/vypuštění kotle a na napojení systému. Venkovní plášť je vyroben z ocelového plechu potáhnutý odolnou práškovou barvou.Automatické a kombinované kotle na tuhá paliva – emisní třída 4.

EKO
12, 15, 20, 25, 38, 50kW
TOP DUAL multi
15, 20, 25kW
TOP EKO multi
25kW

Vyhlášení a příjem 3. vlny kotlíkových dotací

Vyhlášení výzvy Příjem žádostí
Moravskoslezský
10.4.2019 13.5.2019
Královehradecký
1.7.2019 11.9.2019
Liberecký
15.7.2019 23.9.2019
Vysočina
Září 2019 Říjen 2019
Středočeský
Duben 2019 1.6.2019
Ústecký
Červenec 2019 16.9.2019
Karlovarský
1.4.2019 11.6.2019
Pardubický
30.9.2019 31.10.2019
Jihomoravský
Září 2019 Říjen 2019
Olomoucký
30.4.2019 4.6.2019
Zlínský
Září 2019 Říjen 2019
Plzeňský
Září 2019 Říjen 2019
Jihočeský
Srpen/Září 2019 Říjen 2019
Praha
16.9.2019 31.10.2019